ความก้าวหน้าของจิตวิทยาในประเทศไทย

เรื่องของจิตวิทยาเป็นเรื่องที่มีมาอย่างยาวนานแล้วโดยเฉพาะในต่างประเทศ การศึกษาทางด้านของจิตวิทยาก็เปรียบได้กับการศึกษาภาวะจิตใจต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิด มุมมองของการกระทำที่แสดงออกมา รวมไปถึงเรื่องของแนวทางของระบอบความคิดต่างๆ ให้มีความน่าสนใจมากกว่าการใช้ชีวิตทั่วไป สำหรับประเทศไทยเองเรื่องของจิตวิทยาค่อยๆ เข้ามามีบทบาทกับสังคมบ้านเรามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคนไทยเริ่มมองภาพของจิตวิทยาออกมากขึ้นไม่ใช่ลงความเห็นว่าเป็นเรื่องของ คนบ้า แบบในอดีต

ความก้าวหน้าในวงการจิตวิทยาของประเทศไทย

อย่างที่กล่าวเอาไว้ตอนต้นว่าในอดีตคนไทยมักมองคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของจิตเหมารวมว่าเป็น คนบ้า ทั้งหมด ซึ่งความเป็นจริงอาการป่วยทางจิตหรือโรคทางจิตเวชก็เป็นเหมือนอาการป่วยประเภทหนึ่งไม่ได้แตกต่างไปจากอาการป่วยทางกายแม้แต่น้อย เพียงแค่การป่วยแบบดังกล่าวไม่ได้มีการแสดงอาการหรือมีบาดแผลชัดเจนเท่านั้นเอง การใช้หลักจิตวิทยาเข้ามาช่วยเหลือจึงเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ผู้ป่วยได้รู้สึกว่ามีคนเข้าใจพวกเขามากขึ้น วิทยาการด้านจิตวิทยาของประเทศไทยจึงค่อยๆ พัฒนามากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อคนในสังคมเปิดใจยอมรับเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้มากขึ้น การเรียนด้านจิตวิทยาในประเทศไทยก็ก้าวหน้าตามไปด้วยเป็นสิ่งที่

บ่งบอกได้ชัดเจนว่าเรื่องของจิตวิทยาไม่ใช่เรื่องของคนบ้าอีกต่อไปแต่เป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกคนต้องการกำลังใจ ทุกคนต้องการพลังบวก ดังนั้นสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากจิตใจอันแข็งแกร่งก่อน จิตวิทยาจึงเป็นหลักการสำคัญที่ช่วยให้คนเราสามารถสร้างพลังงานให้กับร่างกายของตนเองเป็นลำดับแรก เมื่อวงการการศึกษาด้านจิตวิทยาก้าวหน้ามากขึ้นความก้าวหน้าองค์รวมของจิตวิทยาในประเทศไทยก็ก้าวไปอย่างชัดเจน ดังจะเห็นว่าสมัยนี้มีการเปิดอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรด้านจิตวิทยามากขึ้น มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้น คนที่ป่วยหรือมีปัญหาต้องการพบแพทย์ที่ช่วยเขาในด้านจิตวิทยาเรื่อยๆ คนเปิดใจยอมรับกับสิ่งเหล่านี้มากขึ้น ทั้งหมดทั้งมวลทำให้วงการจิตวิยาประเทศไทยกระโดดไปไกลมากกว่าหลายคนคิดทีเดียว

ปัจจุบันนี้อาชีพของคนที่เกี่ยวข้องกับจิตวิทยามีมากขึ้นเรื่อยๆ ที่สำคัญเป็นอาชีพไม่ใช่ว่าใครก็ทำได้เพราะต้องมีรับรองการจบหลักสูตรแบบจริงจัง มีการพัฒนามาถึงบางอาชีพจำเป็นต้องมีใบประกอบโรคศิลป์สาขาจิตวิทยาคลินิกกันแล้ว แสดงให้เห็นว่าการทำความเข้าใจด้านจิตวิทยาของคนไทยชัดเจนมากกว่าเดิมหลายเท่า นอกจากนี้ยังบอกได้อีกว่าการพัฒนาของจิตวิทยาไทยกำลังเดินมาถูกทาง เมื่อประชาชนเปิดใจมากขึ้น รับรู้มากขึ้น ก็เท่ากับว่าเป็นเรื่องดีมากขึ้นตามไปด้วยนั่นเอง