จิตวิทยามีส่วนร่วมกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากน้อยแค่ไหน

963-washpsa

บางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจความหมายของคำว่า “ จิตวิทยา ” สำหรับจิตวิทยา จะไม่มีมหาวิทยาลัยสอน ล้วนแล้วต้องศึกษาด้วยตนเอง หัดสังเกต วิเคราะห์ในสิ่งที่เกิดขึ้น เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างไร เรื่องราวของ จิตวิทยา นั้น นับว่าเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจะเข้าใจยากอยู่พอสมควร และยังถือได้ว่าเป็นศิลปะอีกแขนงหนึ่งสำหรับสมัยนี้ ส่วนเทคนิคของผู้ที่ใช้ จิตวิทยา ในการดำรงชีวิตนั้น ไม่ใช่การหลอกหล่อ แต่เป็นเพียงการใช้เหลี่ยม หรือใช้ความคิดทุกๆระเบียดนิ้ว อ่านเกมส์ที่กำลังจะเกิดขึ้นออกก่อนผู้ที่กำลังจะเริ่มกระทำ เรียกกันง่ายๆ ก็คือ การอ่านเกมส์ก่อนที่จะเกิดขึ้น การใช้จิตวิทยา มีหลายวิธี วันนี้จะมาอธิบายคร่าวๆให้ผู้ที่สนใจเรื่องนี้ฟังกันแบบให้ลึกซึ้ง

การใช้จิตวิทยา เพื่อปรับแต่งสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ลดความเห็นแก่ตัวกันในสังคม

     คือการควบคุมสิ่งต่างๆ หรือ พื้นที่ๆทุกคนนั้นให้ความสนใจในตัวคุณ โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ของตัวเองเพื่อให้คนอื่นทำตามคุณ เช่น ลดการเห็นแก่ตัวลง โดยสิ่งแวดล้อมจะบีบความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ออกมาโดยที่ตนเองนั้นไม่รู้ตัว ทำให้แสดงออกถึงความเห็นแก่ตัวกันแบบไม่ได้ตั้งใจ โดยการวิจัยจากต่างประเทศว่า นักธุรกิจที่ภายในห้องของเขาเต็มไปด้วยอุปกรณ์การทำงาน นักธุรกิจผู้นั้นถือว่าเป็นคนที่เก็บเงินได้เก่งเลยทีเดียว

แสดงออกถึงการช่วยเหลือคนอื่น และเพื่อจะได้ขอความช่วยเหลือผู้อื่นในภายหลัง

     นักจิตวิทยาชาว อิตาลี บอกถึงพฤติกรรม ที่แสดงความช่วยเหลือผู้อื่นก่อน เพื่อขอความช่วยเหลือในภายหลังนั้น แสดงให้เห็นว่า การทำดีต่อผู้อื่นก่อน จะแสดงอิทธิพลของตัวคุณเองออกมา หรือการมีอำนาจ ต่อผู้ที่คุณช่วยเหลือ หากวันใดที่คุณขอความช่วยเหลือ ผู้นั้นจะแสดงถึงความเต็มใจและตั้งใจที่จะช่วยเหลือคุณโดนยธรรมชาติของมนุษย์